www.dhdd.edu.vn
Giới thiệu chung về Đại học Đông Đô
Giới thiệu chung về Đại học Đông Đô
Đại Học Đông Đô nằm giữa trung tâm Hà Nội, thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hiến ngàn năm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, tiêu biểu cho cả nước.
Xem tiếp
Bấm vào đây
Gọi 0904 565 255