www.dhdd.edu.vn
Tải tài liệu đính kèm :

Hỗ trợ phí dịch vụ sử dụng phòng học tại tầng 5, 6 cơ sở 60B Nguyễn Huy Tưởng


 Ghi chú:

+ Phòng học 20m2, gồm các phòng 602, 606;
+ Phòng học 24m2, phòng 605;
+ Phòng học 25m2, gồm các phòng 506, 507,509;
+ Phòng học 29m2, gồm các phòng 508, 514;
+ Phòng học 36m2, gồm các phòng 510, 511, 512,513;
+ Phòng học 39m2, phòng 601;
+ Phòng học 41m2, phòng 604;
+ Phòng Hội trường 86m2, gồm (504+505);
+ Phòng HT 129m2 gồm (503+504+505),
+ Phòng HT 172m2 gồm (502+503+504+505),
+ Phòng HT 215m2 gồm( 501+502+503+504+505);

Liên hệ: 02437.719.960 – 0983.190.455 Ms Hoa. Email: phamthihoa@hdiu.edu.vn
Chi phí in treo bachrop KT: (2,5m*1,5m) phí trọn gói là: 300.000đ – Bên sử dụng thiết kế gửi nội dụng.

 

 

Tải tài liệu đính kèm :

Tin tức liên quan

Bấm vào đây
Gọi 0904 565 255