www.dhdd.edu.vn
Tải tài liệu đính kèm :

Thông báo chương trình Thực Tập tại FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT

Đăng ký thực tập tại Flamingo Đại Lải Resort cho sinh viên Chính quy Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Đông Đô.
Tham gia trải nghiệm công việc, rèn luyện kỹ năng và cơ hội việc làm sau khi kết thúc thực tập.
Thời gian đăng ký: 17/05/2019.
 
 
 
Tải tài liệu đính kèm :

Tin tức liên quan

Bấm vào đây
Gọi 0904 565 255