www.dhdd.edu.vn
Tải tài liệu đính kèm :

Trường Đại học Đông Đô tham gia hội nghị câu lạc Bộ giám đốc TTGDTX Tỉnh, Thành phố lần thứ 26

Vừa qua, Trường Đại học Đông Đô tham gia Hội nghị câu lạc bộ Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh, thành phố lần thứ 26 tại Hải Phòng. Với chủ đề trọng tâm “GDTX – thúc đẩy việc học cho mọi người”, Trường Đại học Đông Đô đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác dạy và học. Qua hội nghị, cánh cửa hợp tác kết nối Trường Đại học Đông Đô với các Trung tâm GDTX được rộng mở, mang lại nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam.
 
 
 
 
 
Tải tài liệu đính kèm :

Tin tức liên quan

Bấm vào đây
Gọi 0904 565 255