www.dhdd.edu.vn
Tải tài liệu đính kèm :

Cơ hội tuyệt vời có 1 không 2 dành cho các Nghiên cứu sinh Tiến Sỹ

🎓 Cơ hội tham gia Khóa học chuyên sâu về tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và cách thức công bố quốc tế do trường Đại học Đông Đô và trường Đại học Châu Âu European University tổ chức cho các NCS của trường và các nhà khoa học trong và ngoài nước
 
⛔ Đặc biệt, toàn bộ chi phí khóa học đều được trường Đại học Đông Đô tài trợ
 
 
- Thời gian học cả ngày tại Hội trường 503-505, tầng 5, ĐH Đông Đô 60B Nguyễn Huy Tưởng, HN. Học từ ngày 1 đến hết 5 tháng 3.2019. Hoàn toàn miễn phí. Sau khóa học được cấp giấy chứng nhận
 
🎓 Theo quy định của Chính phủ, để có đủ điều kiện giảng dạy và hướng dẫn ... cho NCS cần phải có những bài nghiên cứu khoa học công bố Quốc tế. Tuy nhiên thực tế hiện nay, tỷ lệ công bố Quốc tế của Việt Nam vẫn còn rất thấp so với các nước trong khu vực và Thế giới.
 
🎓 Để giúp các NCS tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, góp phần phát triển nền khoa học Việt Nam, trường Đại Học Đông Đô đã kết hợp với trường Đại học Châu Âu European University mời giáo sư Tan Khong Sin về dạy và hướng dẫn phương pháp tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học cùng cách thức để công bố đề tài trên các tạp chí khoa học danh tiếng quốc tế ISI, SCOPUS.
 
🎓🎓🎓Nội dung chi tiết về khóa học cụ thể như sau
 
1. Thời gian: Từ ngày 01 – 05/03/2019 (5 ngày)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Đại học Đông Đô, số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội.
3. Tổ chức lớp
- Giảng viên đứng lớp: GS. Tan Khong Sin, Đại học Châu Âu, Thụy Sĩ.
- Giảng viên quản lý: GS. Pete Ooi, Đại học Châu Âu, Thụy Sĩ.
4. Nội dung khóa học
Part 1 : Research Competency Workshop (1, 2 March 2019)
Phần 1: Chuyên đề năng lực nghiên cứu cơ bản (ngày 01 và 02/03/2019)
Part 2 : Research Publication Interactive Workshop (3, 4 March 2019)
Phần 2: Chuyên đề công bố quốc tế (ngày 03 và 04/03/2019)
Part 3 : Advanced Research Publication Interactive Workshop ( 5 March 2019)
Phần 3: Chuyên đề công bố nâng cao (ngày 05/03/2019)
5. Thành phần tham gia
5.1. Giảng viên trường Đại học Đông Đô; các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ tham gia trực tiếp công tác hướng dẫn và chấm thi luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ.
5.2. Các Nghiên cứu sinh chương trình Tiến sỹ của Trường Đại học Đông Đô
5.3. Các Nhà khoa học, Nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm.
6. Điều kiện tham gia
6.1. Để khóa học được diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao, các học viên tham gia khóa học cần chuẩn bị những nội dung sau:
- Đọc và nghiên cứu học liệu trước khi tham gia khóa học.
- Chuẩn bị một laptop, có cài đặt phần mềm SPSS.
- Chuẩn bị ít nhất một đề tài nghiên cứu (luận án tiến sĩ hoặc công trình nghiên cứu khoa học) theo các nội dung ở Phụ lục 2 (trang 3 của thông báo này).
6.2. Riêng đối với các học viên thuộc mục 4.3 ở trên, vui lòng gửi đăng ký tham gia:
Nội dung: CV, Đề cương luận án tiến sĩ/ đề tài nghiên cứu (Theo mẫu Phụ lục 2) và Địa chỉ liên hệ. Gửi đến email: vuphuongthao@hdiu.edu.vn 
7. Chi phí tham gia: Toàn bộ học phí được tài trợ bởi trường Đại học Đông Đô. 
Tải tài liệu đính kèm :

Tin tức liên quan

Bấm vào đây
Gọi 0904 565 255