www.dhdd.edu.vn
Tải tài liệu đính kèm :

Thông báo tổ chức chương trình "DDUNI'S DAY" 2018

         Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo, hỗ trợ tạo môi trườnglành mạnh cho đoàn viên sinh viên giao lưu; giáo dục; tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của trường Đại học Đông Đô, BCH Đoàn trường đã họp và thống nhất kế hoạch tổ chức chương trình “DDUNI’S DAY”  2018.
 
Sau đây là toàn bộ công văn Báo cáo kế hoạch Hội trại 2018:
 
 

 
 
Tải tài liệu đính kèm :

Tin tức liên quan

Bấm vào đây
Gọi 0904 565 255