www.dhdd.edu.vn
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học HDIU _Trường Đại học Đông Đô
 Trung tâm Ngoại ngữ Tin học HDIU _Trường Đại học Đông Đô
 Trung tâm Ngoại ngữ Tin học HDIU – Trường Đại học Đông Đô xin gửi đến Qúy cơ quan lời chào trân trọng nhất và xin được giới thiệu Qúy cơ quan chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trong việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
 
 
Xem tiếp
Bấm vào đây
Gọi 0904 565 255