www.dhdd.edu.vn
Tuyển sinh văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Trung Quốc
Tuyển sinh văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Trung Quốc
Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án tuyển sinh Đại học năm 2018” của Trường Đại học Đông Đô
Xem tiếp
Tuyển sinh đại học hệ văn bằng 2 năm 2018
Tuyển sinh đại học hệ văn bằng 2 năm 2018
Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án tuyển sinh Đại học năm 2018” của Trường Đại học Đông Đô
Xem tiếp
Bấm vào đây
Gọi 0904 565 255